Sik Domonkos összes cikke

2023. november 22.
2023. május 13.

Csak egy AI menthet meg minket

Az AI megjelenésével kapcsolatos félelmek és lehetőségek a modernizáció tágabb kontextusa felől értelmezhetők. Választhatunk a civilizációs összeomlás, a regresszív totalitarizmus vagy az emancipatórikus hibridizáció forgatókönyvei közül.

2023. február 10.
2022. december 8.

Becstelen vétó

A vétóval a kormány egy újabb morális határvonalat lépett át. A tét nem csupán a nemzetközi elszigetelődés és stigmatizáció, hanem egyúttal a nemzeti identitás lehetősége is.

2022. december 2.

Pedellus tempó

A tanárok kirúgása egy újabb lépés az autoriter fegyelmezési technikák kiterjesztésének folyamatában. Akik ma a kirúgott tanárokkal vállalnak szolidaritást, saját szabadságukért is küzdenek.

2022. október 26.

Generáció születik

Az iskolások mostani aktivizálódásának szükséges előzménye, hogy a covid megtanította őket: az iskola működése nincs kőbe vésve. Az oktatási rendszer súlyos működési zavarát ezért nem adottságnak, hanem olyan állapotnak tekintik, amin lehet változtani.

2022. október 3.

Iskola a tűréshatáron

Október 5.-én viszontagságos körülmények között sztrájkolnak a pedagógusok. A tét nem csak a béremelés, hanem az oktatási rendszer elhúzódó válsága is.

2022. szeptember 23.

A politika visszavétele

A küszöbön álló válsághelyzetben nem csak a politikai uralom a tét. A szolidaritás elapadt forrásainak pótlása aligha képzelhető el a szenvedéshez való viszonyunk átértékelése nélkül.

2022. szeptember 16.

Élet a választáson túl

Ahhoz, hogy megértsük, mi történt velünk április 3-án, és milyen mozgásterünk van a következő időszakban, azt kell tudatosítani önmagunkban, hogy bár a választás következményei nagyon is valóságosak, maga a valóság alapvetően mégiscsak jelentős részben társadalmi konstrukció. A NER folytatódó regnálása az előttünk álló kihívásoknak csupán egyik dimenzióját érinti. Korunk fojtogató strukturális paradoxonjainak fényében kijelenthető, hogy a késő modernitás elkerülhetetlenül az új társadalmi formákkal való kísérletezés kora.

Választás háború idején

Az idei magyarországi választásokra visszavonhatatlanul rányomja a bélyegét az ukrajnai háború. Nemcsak azért, mert háttérbe szorította a kampány belföldi témáit, hanem azért is, mert meghatározza a következő kormány mozgásterét. Ezúttal nem csupán az a kérdés, hogy a NER politikai szférán túli „kiépülése” folytatódik-e, vagy egy megosztott, mégis a kormányváltás reális lehetőségét 2010 óta talán először magában rejtő ellenzéki összefogás tehet kísérletet a NER „visszabontására”.