Csak egy AI menthet meg minket

Az AI megjelenésével kapcsolatos félelmek és lehetőségek a modernizáció tágabb kontextusa felől értelmezhetők. Választhatunk a civilizációs összeomlás, a regresszív totalitarizmus vagy az emancipatórikus hibridizáció forgatókönyvei közül.

Búcsú Tamás Gáspár Miklóstól

Figyelemreméltó, hogy sem konzervatív, sem marxista korában nem tévesztette szem elől az emberi jogok alapvető jelentőségét, pedig ez távolról sem lett volna magától értetődő. Számos libertárius-konzervatív gondolkodóról derült ki, hogy a szabadságból számukra csak az erőseknek a gyengék elnyomására való szabadsága a fontos, és a marxista elméletnek (hogy a bolsevik gyakorlatról szó se essék) is közismerten ambivalens a viszonya az emberi jogi eszméhez.

Becstelen vétó

A vétóval a kormány egy újabb morális határvonalat lépett át. A tét nem csupán a nemzetközi elszigetelődés és stigmatizáció, hanem egyúttal a nemzeti identitás lehetősége is.

Pedellus tempó

A tanárok kirúgása egy újabb lépés az autoriter fegyelmezési technikák kiterjesztésének folyamatában. Akik ma a kirúgott tanárokkal vállalnak szolidaritást, saját szabadságukért is küzdenek.

A közoktatás mint befektetés

A magyar kormány nemzetközi összehasonlításban nagyon keveset költ a közoktatásra. Amit mégis arra szán, azt igazságtalanul osztja el. Demokratikus intézmények hiányában maradnak a békés ellenállás formái.

Generáció születik

Az iskolások mostani aktivizálódásának szükséges előzménye, hogy a covid megtanította őket: az iskola működése nincs kőbe vésve. Az oktatási rendszer súlyos működési zavarát ezért nem adottságnak, hanem olyan állapotnak tekintik, amin lehet változtani.

Nők az autoriter rendszer ellen

Lehet, hogy a magyar nők tiltakozása az abortusz szigorítása ellen különösebb következmények nélküli erkölcsi kiállás marad. De az sem zárható ki, hogy fontos mozzanata egy kibontakozó, szélesebb rendszerellenes tiltakozásnak.

A politika visszavétele

A küszöbön álló válsághelyzetben nem csak a politikai uralom a tét. A szolidaritás elapadt forrásainak pótlása aligha képzelhető el a szenvedéshez való viszonyunk átértékelése nélkül.

Az ellenzék két csapdája

A parlamenti ellenzék katasztrofális állapotban van. Most az is kérdéses, hogy releváns szereplője marad-e a magyar politikának. Legalább két nehéz csapdahelyzetet kellene sikeresen megoldania, hogy erre esélye legyen.

Élet a választáson túl

Ahhoz, hogy megértsük, mi történt velünk április 3-án, és milyen mozgásterünk van a következő időszakban, azt kell tudatosítani önmagunkban, hogy bár a választás következményei nagyon is valóságosak, maga a valóság alapvetően mégiscsak jelentős részben társadalmi konstrukció. A NER folytatódó regnálása az előttünk álló kihívásoknak csupán egyik dimenzióját érinti. Korunk fojtogató strukturális paradoxonjainak fényében kijelenthető, hogy a késő modernitás elkerülhetetlenül az új társadalmi formákkal való kísérletezés kora.

Irtózatosan nehéz lesz, de nincs más út

Orbán újabb kétharmados többsége érthetően letaglózta az ellenzéki közvéleményt, szavazókat, aktivistákat és politikusokat. Nyoma sincsen a 2018-as választást követő dacreakciónak, egyelőre csak a tanácstalanság és az apátia látszik. Bár még csak az első napok kétségbeesett reakcióit látjuk, a formálódó közmegegyezés iránya világos: a közös indulás semmit sem hozott az ellenzéknek, Orbánt “ebben a rendszerben” nem lehet legyőzni. A magam részéről ezeket az állításokat szeretném megvitatni.

Választás háború idején

Az idei magyarországi választásokra visszavonhatatlanul rányomja a bélyegét az ukrajnai háború. Nemcsak azért, mert háttérbe szorította a kampány belföldi témáit, hanem azért is, mert meghatározza a következő kormány mozgásterét. Ezúttal nem csupán az a kérdés, hogy a NER politikai szférán túli „kiépülése” folytatódik-e, vagy egy megosztott, mégis a kormányváltás reális lehetőségét 2010 óta talán először magában rejtő ellenzéki összefogás tehet kísérletet a NER „visszabontására”.

Az alaptörvénynek mennie kell

Jogvédelem és az alaptörvény eltörlése együtt szükséges az alkotmányos demokrácia helyreállításához. A kétharmadtól való eltérés nem szakítja meg a jogfolytonosságot, és — meghatározott feltételek teljesülése esetén — nem sérti a jogállamiságot. A kétharmadtól való eltérés nem a káosz kezdete, hanem a kaotikus válságból való kilábalás meghatározó pillanata lehet.

Az alaptörvény eltörlése

Magyarország ma modern autokrácia, ahol a demokrácia csak díszlet, melynek eljárásai és intézményei csak azt szolgálják, hogy a vezér akaratából törvény legyen. Aki azt mondja, hogy az autokratikus jogrendet csak a szabályokat betartva szabad érvényteleníteni, az nem mond semmit arról, hogy ez a jogrend etikus, vagy sem.